Үйлдвэрлэл
Тоног төхөөрөмж

Манай компани Монгол Улсын мах махан бүтээгдэхүүний нийт зах зээлийн 60%-ийг дангаараа эзэлдэг бөгөөд үүний 60% нь нийслэл Улаанбаатар хотод, 40% ийг дангаараа ходоо орон нутагт борлуулалтаараа эзэлж байна.

Тус компани нь 1946 онд байгуулагдсан “Мах импэкс “ХК-ийн салбар үйлдвэр бөгөөд 2004 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Үйлдвэрлэл худалдааны “Хиам Консервийн Үйлдвэр ХХК нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж төрөл бүрийн хиам болон мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр бие даасан компани болон өргөжсөн.

 

 
Лаборатори

Манай компани Монгол Улсын мах махан бүтээгдэхүүний нийт зах зээлийн 60%-ийг дангаараа эзэлдэг бөгөөд үүний 60% нь нийслэл Улаанбаатар хотод, 40% ийг дангаараа ходоо орон нутагт борлуулалтаараа эзэлж байна.

Тус компани нь 1946 онд байгуулагдсан “Мах импэкс “ХК-ийн салбар үйлдвэр бөгөөд 2004 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Үйлдвэрлэл худалдааны “Хиам Консервийн Үйлдвэр ХХК нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж төрөл бүрийн хиам болон мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр бие даасан компани болон өргөжсөн.

 
Мал төхөөрөх үйлдвэр

Манай компани Монгол Улсын мах махан бүтээгдэхүүний нийт зах зээлийн 60%-ийг дангаараа эзэлдэг бөгөөд үүний 60% нь нийслэл Улаанбаатар хотод, 40% ийг дангаараа ходоо орон нутагт борлуулалтаараа эзэлж байна.

Тус компани нь 1946 онд байгуулагдсан “Мах импэкс “ХК-ийн салбар үйлдвэр бөгөөд 2004 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Үйлдвэрлэл худалдааны “Хиам Консервийн Үйлдвэр ХХК нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж төрөл бүрийн хиам болон мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр бие даасан компани болон өргөжсөн.