KÖNIG

Мах Импэкс ХК, ZALTECH компанийн хамтын ажиллагааны үндсэн дээр Австри технологич Erich Schenk-ийн бүтээсэн #KÖNIG_брэнд. Авсри улсад өргөн хэрэглэгддэг зайдас ба ихэвчлэн өглөөний цайнд шарж болон шууд хэрэглэдэг.