FRANKFURTER /0.2кг/

Франкфуртын тусгай хоол болох уг зайдас нь дундад зууны үеийн эх сурвалжуудад дурдагдсан байдаг бөгөөд ихэнхдээ эзэн хааны титэм өргөх ёслолын үеэр хэрэглэдэг байв. Нюрнберг, Франкфурт болон Мюнстерийн хиамнууд нь ихэд алдартай.