Махимпэкс ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Ж. Чинзоригийг сонгосон болно.
МахимпэксХК-ийн 2015 оны 04 сарын 24-ний өдөр болсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр 2 жилийн хугацаатай сонгосон болно. Үүнд:

 Ердийн гишүүдээр:

  • Ж.Баттөр
  • Х.Цэндбаяр
  • Б.Оюунмаа
  • Ж.Чинзориг
  • Д.Цэнддорж
  • Д.Жанчивдорж

Хараат бус гишүүдээр:

  • М.Баттогтох
  • Ц.Цолмон
  • Н.Лхачинбал